Logo Frans Agro

Winkel Putte

Vandaag gesloten

Winkel Kampenhout

Vandaag gesloten

Retourzendingen

Boek VI. Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht, laat de consument toe om binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij van de verkoop afziet.

Wanneer de koper wil afzien van zijn aankoop kan hij dat doen mits hij een 'Retouraanvraag' aan Frans Agro BV bezorgt binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product. De goederen moeten na bevestiging door Frans Agro BV binnen de 14 dagen worden teruggestuurd naar Frans Agro BV en dit in de oorspronkelijke, onbeschadigde, volledige en originele staat en verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruikershandleiding en een kopie van de factuur en/of leveringsbon.

Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte en/of bevuilde goederen worden niet teruggenomen.

Retourzendingen kunnen door ons ook terug opgehaald worden, mits betaling van de kosten door de koper. Voor retourzendingen van goederen in big bags geeft dit een kostprijs van 75 € + 21 % btw per uur heen en terug. Voor de los gekipte goederen komt de kostprijs op 135 € + 21 % btw (75 €+ 60 € voor machines)  per uur heen en terug. Bij een volledige terugname van de goederen wordt de eerste factuur volledig gecrediteerd. De transportkosten vermeld op deze factuur zullen terug opgenomen worden in de factuur voor de kosten van terugname van de goederen. Bij een gedeeltelijke terugname van goederen, worden de transportkosten van de eerste levering herrekend op basis van de effectieve aankoop. Het verschil wordt in de factuur van de terugname opgenomen.

Binnen de 14 dagen na acceptatie van de terugname zal Frans Agro BV de eventuele betaalde sommen terugbetalen, waarvan de kosten van ophaling in mindering zullen gebracht worden. Terugbetaling zal pas plaatsvinden als de goederen terug in bezit zijn van Frans Agro BV.